ჩვენი გუნდი:

ჩვენი გამოცდილი ფერმერები – თქვენი მოსავლის გვალვისა და სეტყვისგან დასაცავად.

მაქსიმალური მოსავალი განურჩევლად ამინდისა!

აკრედიტებული გარემოს დაცვისა და

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ